Klinkers wordt asfalt. Fietsverkeer krijgt rode fiets(suggestie)stroken.
Klinkers wordt asfalt. Fietsverkeer krijgt rode fiets(suggestie)stroken. Foto: Sjaak Veldkamp

Gochsestraat Huissen wordt ontsluitingsweg Driegaarden

Algemeen

HUISSEN – De Gochsestraat in Huissen gaat stevig op de schop. Als gevolg van het nieuwbouwproject Driegaarden zal het verkeer toenemen. Een herinrichting is daarom noodzakelijk. Echter, 12 bomen staan in de weg. De gemeente kan pas een kapvergunning verlenen wanneer het Groenstructuurplan uit 2018 is aangepast. Het groen wordt uiteindelijk door nieuwe bomen een stuk beter, verwacht het college.

De bomen aan de Gochsestraat zorgen voor karakter en herkenbaarheid, zo is wel duidelijk. Maar ze staan behoorlijk in de weg. Kappen kan alleen, weet het college, als er ‘zwaarwegend belang’ is en er compensatie tegenover staat. ”Gelet op het belang van de herinrichting is in de nieuwe inrichting rekening gehouden met compensatie van 16 nieuwe, gezonde bomen.”

Er is hierover een uitvoerig inspraak- en voorlichtingstraject geweest. Bewoners zijn ook betrokken geweest bij een ontwerp met verwijderen van de bomen. Begin deze maand zijn ze op de hoogte gebracht van het uiteindelijk ontwerp. De bewoners lijken er niet geruster op geworden te zijn. De bomenkap kan voor bezwaren zorgen, zo wordt verwacht. Voorlichting is noodzakelijk.

Het riool en de kruising Huismanstraat met Klaphek is aan vervanging toe. Tegelijkertijd wordt de inrichting van de Gochsestraat aangepast, die een belangrijke ontsluitingsweg wordt voor de aangrenzende woongebieden. De ruimte waarop nu 12 bomen staan moet anders worden benut, zo is het argument. Onder het wegdek gaat het om vervanging van het riool en verlegging van kabels en leidingen. Bovengronds ligt de nadruk op de doorstroming van het auto- en fietsverkeer, parkeren, groen en de bushalte. De rijbaan wordt verbreed naar 6,20 meter breed, ook een wens van busmaatschappij Connexxion. De klinkers worden vervangen door asfalt met rode fiets(suggestie)stroken. De bedoeling is dat de weg ingericht wordt als een 30km zone. In oktober wordt met de kabels begonnen. De herinrichting start naar verwacht in het eerste kwartaal van 2023.

Uitgelicht

Digitale krant