Logo gemeentenieuwsonline.nl

Oecumenische viering in Gendt

GENDT- Op zondag 20 januari is er een oecumenische viering in de protestantse kerk van Gendt aan de Torenlaan. De aanvangstijd is 10.00 uur.

De viering is voorbereid door de oecumenische werkgroep van de katholieke parochie en de protestantse gemeente Gendt-Doornenburg, in samenwerking met pastor Janine Kallen en predikante Margreet de Bree. Aan de viering zal het Gemengd Koor haar medewerking verlenen. De viering maakt deel uit van de 'Week van Gebed voor de Eenheid', die ieder jaar in januari wordt gehouden. Het thema van dit jaar is: 'Recht voor ogen, zoeken naar recht en vrede'.

Deze oproep is dringend in alle situaties waarin verdeeldheid en conflict de kop opsteken. Tegelijkertijd is het een oproep om steeds weer op zoek te gaan naar wat goed en menswaardig is voor een ieder. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland. Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te blijven drinken. Allen welkom!

Meer berichten