Logo gemeentenieuwsonline.nl

Opbrengst collecte Hersenstichting

HAALDEREN - Van 28 januari tot en met 2 februari vond in Haalderen en een deel van Gendt de Hersenstichting collecte plaats.

Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft 997,33 euro opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. De Hersenstichting bedankt een ieder voor zijn bijdrage.

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie staat op www.hersenstichting.nl.

Meer berichten