Logo gemeentenieuwsonline.nl

Informatiemarkt Zorg en Welzijn in Doornenburg

DOORNENBURG - We worden allemaal ouder en de meeste mensen willen graag zolang mogelijk thuis blijven wonen. Maar wat is daar voor nodig? Hoe blijven we zo lang mogelijk actief?

Themagroep Zorg van de werkgroep Doornenburg is actief bezig op het gebied van zorg en welzijn in Doornenburg. Als themagroep zorg willen wij bevorderen dat mensen die ouder worden en te maken krijgen met dementie, zo lang mogelijk betrokken kunnen blijven bij het dorp. Op zaterdag 23 maart organiseert de themagroep zorg daarom een informatiemarkt waar diverse zorg- en welzijnsorganisaties zich zullen presenteren.

Contactpersonen van de gemeentelijke Wmo, Fysio Lingewaard Doornenburg-Bemmel, KBO Bemmel-Doornenburg, Cesar Lingewaard, Ergo Advies Kan, Cesartherapie de Lint, De Hofstede, De Merlijn, Alzheimer Arnhem, Buurtzorg, dagopvang RijnWaal Zorgroep (Sint-Jozef), Zinzia Zorggroep (De Lingehof), Mantelzorgondersteuning SWL, de Open sportclub GVA, de Zonnebloem, stichting Ouderenwerk Doornenburg, de bibliotheek, werkgroep wonen en vrijwilligers van het project de oude bieb geven die middag informatie over allerlei thema’s.

Het Zorg van Nu team vanuit het ministerie VWS zal voorlichting te geven over technologie en e-health thuis.

Tijd: 14.00- 17:00 uur. Rond 15.00 uur zal er een theatervoorstelling zijn: Nico en zijn netwerk. Locatie: In de grote zaal van het Ontmoetingscentrum, Kerkstraat 3, Doornenburg. Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Meer berichten