Logo gemeentenieuwsonline.nl

Magna Voce start veertigdagentijd in Huissen-Stad

HUISSEN - Het gregoriaans koor Magna Voce zingt zondag 10 maart om 10.00 uur in de parochiekerk O.L.V. ten Hemel opneming in Huissen-Stad, voorganger is pastoor Gerard Peters.

Het is de eerste zondag in de veertigdagentijd en de periode van voorbereiding op het paasfeest naast een grotere ijver om de liturgie te vieren en toeleg op het gebed en gezangen wordt telkens aandacht gevraagd voor zorgen en noden van de kerk en de wereld in deze veertigdagentijd. Het zijn juist in deze tijd de gregoriaanse gezangen die voor de juiste bezinning en sfeer zorgen in de vieringen.

Het thema van deze eerste zondag is 'Geloofsbelijdenis' en het Introitus Invocabit me, geeft al invulling aan dit thema, verder zal het koor een gedeelte zingen uit de Graduale psalm 91, en het Offertorium Scapulis suis obumbrabit tibi Dominus. Afwisselend zal de XVII mis worden gezongen.

Het koor verheugt zich om weer in Huissen-Stad te mogen zingen, omdat traditie en het samen eucharistie vieren in deze mooie stadskerk zorgen voor een goed samenzijn in gezang en gebed. Het koor, dat voornamelijk uit zangers bestaat uit de eerdere Benedictusparocchie, wordt altijd spontaan en warm ontvangen in de geloofsgemeenschappen van Huissen-Stad en Haalderen.

De muzikale begeleiding zal deze morgen worden verzorgd door Harry van Kempen uit Oosterhout aan het orgel en Harry van Kempen uit Elst en Harry Wassenberg uit Heteren zullen weer voor een muzikale ondersteuning zorgen met orgel en fluit, het geheel staat onder leiding van dirigent Rita Branderhorst.

Meer berichten