Logo gemeentenieuwsonline.nl

Het ruime hart van Pasen Een vergeten verhaal?

ANGEREN - Pasen, een oerverhaal. Dit GemeenteNieuws verschijnt in de goede of stille week. De week voor Pasen. Een week van een ongehoorde diepgang. Je kunt wel zeggen: een week waarin alles wat mogelijk is gebeurt. Die diepte vinden we in het oerverhaal van Pasen. Het verhaal van lijden, verraad en opstanding/verrijzenis van Jezus van Nazareth. Te lezen in de evangelieverhalen van de Bijbel.

We vinden de lijdensverhalen ook terug in de passiemuziek, velen kennen de Mattheuspassion en in de vele versies van het Stabat Mater, waarin de smart wordt bezongen van de moeder, die weent over het lijden dat haar geliefde zoon doormaakt.

Een kostbare schat: lijden mag er zijn. Wat een kostbare schat: muziek en verhalen waarin het lijden in al zijn rauwheid een plaats mag hebben. We zijn zo snel geneigd en zeker in onze snelle, zogenaamd efficiënte tijd om over het lijden heen te stappen. Onder het mom van 'positief denken' wordt er vaak niet werkelijk stilgestaan bij wat er in het leven en de ziel van een mens gebeurt. Geestelijke leegte en eenzaamheid kunnen het gevolg zijn. In het lijdensverhaal worden lijden, verraad, onrecht en verdriet niet weggestopt, maar mogen ze er zijn. Het is als met de troostende woorden van een moeder of vader: 'Het is goed. Kom maar. Huil maar, want het is ook verdrietig. Je mag er zijn, helemaal, met al je gevoelens van verdriet en woede en machteloosheid.'

Samen zijn op stilstaan bij het verhaal. Goede Vrijdag is bij uitstek de dag om bij dood en lijden stil te staan. We doen dat in de Protestantse kerk in Angeren in een meditatieve bijeenkomst om 19.00 uur in de kerk rond het thema 'als alles duister is'. Met elkaar in een kring gezeten zingen we, luisteren we naar teksten en zijn we stil in de vroege avond. Juist bij dit thema is samen zijn zo waardevol.

Met Pasen vieren we de verbondenheid met het leven. Op zondag 10 uur in de kerk. Het nieuwe begin dat naar ons toekomt in ontmoetingen en in de warmte van het goede en nieuwe contact. We luisteren naar het verhaal van de ontmoeting van Maria met Jezus in de tuin bij het graf. Voor wie wil stilstaan en vieren bij oeroude verhalen over leven en dood: Welkom in het kleine kerkje aan de dijk. Molenstraat 1, Angeren

Els de Clercq, predikant

Meer berichten