Logo gemeentenieuwsonline.nl
Foto: Peter Hendriks

Gemeente Berg en Dal past in het hele buitengebied natuur vriendelijk bermbeheer toe

Gemeente Berg en Dal past in het hele buitengebied natuur vriendelijk bermbeheer toe

Foto: Peter Hendriks

BERG EN DAL – Op vrijdag 21 juni is er in de gemeente Berg en Dal de pilot Bokashi van start gegaan . In luchtdicht afgesloten hopen fermenteert het maaisel met toevoeging van mineralen, bacteriën en gisten. Na ruim 8 weken is de bodemverbeteraar klaar om op het land te brengen. Een vijftal agrariërs werken aan deze pilot mee. Na bemonstering van het materiaal kan het in principe direct het land op het is ook mogelijk dit te bewaren tot na de oogst omdat Bokashi zijn waarde houdt. Dit jaar is de gemeente Berg en Dal in het hele buitengebied op het natuurvriendelijke bermbeheer. Het maaisel blijft niet meer liggen maar wordt afgevoerd ( Maaisel is geen afval mee maar waardevol product ). Door het maaisel te bewerken via het principe van fermentatie is het geschikt op de akkers te verspreiden alsmede op weilanden. Een voorwaarde voor de boeren die het materiaal is dat er geen zwerfafval meer in zit. Een ploeg zwerfvuilrapers is voor de eerste maaibeurt twee maal op pad gegaan en hebben zakken vol afval verwijderd. Momenteel worden eerst in Groesbeek de bermen gemaaid en later in de Ooijpolder waarna het maaisel wordt verzameld. Verspreid over de hele gemeente komen er vijf zogenaamde Bokashi – hopen ( te vergelijken met kuilvoerhopen ), die luchtdicht worden afgesloten met een groen kuilkleed . De Ploegdriever coördineert de uitvoering van de pilot in goed overleg met alle partijen. Voor meer inlichtingen Tiny Wigman ( Via Natura ) 06-
15699350 of Ploegdriever Bart Willers 06 – 13021003 .

Meer berichten