Logo gemeentenieuwsonline.nl

Koers toekomst Woonstichting Gendt

GENDT - Woonstichting Gendt onderzoekt momenteel welk toekomstmodel de beste garanties biedt voor haar huurders en andere belanghouders. Voor Woonstichting Gendt is het essentieel dat huurders en woningzoekenden ervaren dat de woonstichting dichtbij de huurders staat en haar zaken goed op orde heeft. De koers voor de toekomst is er op gericht om dat te behouden.


Op basis van een gedegen analyse is de conclusie van Woonstichting Gendt dat zij te klein is om dat zelfstandig te kunnen blijven doen. Daarvoor zijn de bouw- en herstructureringopgaven te groot en de veranderingen in regelgeving en technologieën te complex. Daarom wil de woonstichting binnen enkele jaren en via een zorgvuldig proces fuseren met één of meerdere corporaties uit de regio, zodat we samen meer kunnen betekenen voor onze huurders. Dat is de koers die Woonstichting Gendt kiest voor de toekomst.

Wanneer precies, met welke andere corporaties en op welke manier de woonstichting zal fuseren weten we nog niet. Dit betekent ook dat een fusie met Waardwonen niet op voorhand vaststaat. De komende maanden zal in goed overleg met HV Gendt en de Vrijwilligersgroep een plan van aanpak worden gemaakt voor de te nemen stappen. Op de website van Woonstichting Gendt wordt de keuze nader toegelicht.

Meer berichten