Logo gemeentenieuwsonline.nl

Opschonen Linge door werkgroep Doornenburg

DOORNENBURG - Sinds vele jaren wordt de Linge gebruikt als zwemwater. Heerlijk met het warme weer een duik nemen in de Linge. Dan is het wel altijd oppassen want de Linge wordt ook gebruikt als dumpplek voor afval. Een fiets, prikkeldraad, plastic en andere troep is helaas te vinden in deze mooie rivier.

Vanuit de werkgroep Doornenburg, onderdeel Natuur, Recreatie en Toerisme is er overleg geweest met het waterschap. Tijdens het overleg is gesproken over het schonen van de Linge bij de plekken waar veel gezwommen wordt in Doornenburg, bij de twee bruggen over de Linge. Het waterschap heeft inmiddels met een vrachtwagen en kraan de plekken nabij de bruggen bij de Linge geschoond. Daarnaast zal tijdens toekomstige maaiwerkzaamheden de Linge wat verder geschoond worden.

Ook is er gesproken over een vaste trap in het talud van de Linge nabij de brug bij de Rijnstraat. Door het plaatsen van een trap is er een vaste plek om uit en in de Linge te gaan zonder dat je door het struikgewas met brandnetels et cetera moet gaan. Daarnaast zal de rest van het talud van de Linge dan minder beschadigd worden door toeristen. Hiervoor moet een traject van vergunning verlenen worden opgestart. Er is inmiddels vooroverleg geweest met het Waterschap en men is positief over dit initiatief. Voor vragen of opmerkingen kunt u reageren naar werkgroep Doornenburg, onderdeel Natuur, Recreatie en Toerisme.

Meer berichten