Logo gemeentenieuwsonline.nl

Bavokerk: vieren, sluiten, wonen?

ANGEREN - De Bavokerk is sinds 28 december 2014 voor het houden van reguliere vieringen gesloten. De kerk is nu nog in gebruik voor incidentele vieringen zoals begrafenis, 4-mei, Allerzielen, Kerstmis en Umdracht. Maar voor hoelang nog?

Het bestuur van de Maria Magdalena parochie voert op dit moment onderhandelingen over de verkoop van het kerkgebouw. De kans dat dit jaar (2020) het kerkgebouw wordt verkocht ligt op 95 procent.

Het Bisdom moet ook akkoord gaan met het sluiten van de verkoopovereenkomst. Na het akkoord van het Bisdom wordt de kerk aan de eredienst onttrokken. Dit alles heeft een doorlooptijd van zes tot acht maanden. We moeten ervan uitgaan dat de kerk eind 2020 definitief wordt gesloten.

De kerk wordt samen met de pastorie verkocht. De tuin en de begraafplaatsen vallen buiten de verkoop. In de verkoop wordt bedongen dat de kerk voor Angeren een passende maatschappelijke functie krijgt. Tevens moet de architectuur behouden blijven. Op dit moment wordt gedacht aan een woonfunctie in de vorm van appartementen.

Sluiting eind 2020; wat betekent dit?

Sluiting betekent dat in de Bavokerk dit jaar voor de laatste keer vieringen worden gehouden voor: de Umdracht, 4-mei, Allerzielen en Kerstmis. We kunnen als geloofsgemeenschap Angeren deze vieringen nog wel houden, maar dan in een ander onderkomen/gebouw. Er zal naar een alternatief gezocht moeten worden. Allemaal vragen die door het parochiebestuur in samenwerking met de Angerense geloofsgemeenschap nog besproken en uitgewerkt moeten worden. In de komende maanden zal het parochiebestuur de ontwikkelingen en verdere toekomst in een openbare parochievergadering komen toelichten.

Meer berichten