Woonstichting Gendt gaat nestkasten ophangen rondom Staatsliedenbuurt
Logo gemeentenieuwsonline.nl

Woonstichting Gendt gaat nestkasten ophangen rondom Staatsliedenbuurt

GENDT - Woonstichting Gendt is samen met o.a. de gemeente bezig met de voorbereidingen van de sloop en nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt. Bij het slopen en bouwen van een nieuwe wijk komt veel kijken. Niet alleen het ontwerpen en bouwen van de woningen maar ook aan de wet- en regelgeving waaraan voldaan zal moeten worden. Een onderdeel van de bestemmingsprocedure is het flora en fauna onderzoek.

Met name een onderzoek naar beschermde diersoorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Voor deze dieren zal de Woonstichting in een straal van circa 100 meter rondom de Staatsliedenbuurt, ruim honderd nestkasten moeten gaan ophangen.

Om deze doelstelling te kunnen halen, wil de Woonstichting de hulp inroepen van omwonenden. Zij willen u vragen, of u bereid bent om één of meer nestkasten aan of nabij uw woning te plaatsen. De nestkasten zorgen voor vogels in de tuinen en in de woonomgeving. Voordeel is ook, dat het een positieve bijdrage levert in de natuurlijke bestrijding van bijvoorbeeld de processierups. De nestkasten zullen door de Woonstichting worden opgehangen op een geschikte locatie. Denkt u, ik wil wel één of meerdere gratis nestkasten in mijn tuin op laten hangen? Stuurt u dan een mail naar info@woonstichtinggendt.nl of belt u naar 0481 424383. De Woonstichting zal dan voor 1 april met u contact opnemen om de kasten te plaatsen.

Meer berichten